Nl

Bevrijding en de kleine Shoah

DEZE LEZING WORDT VANWEGE CORONA UITGESTELD

Prijs: € 5,00 p.p.

Op zaterdagmiddag 21 november verzorgt Harry Groenewegen een lezing over de ervaringen van Joden die overleefden bij terugkomst uit de concentratiekampen. Groenewegen is bestuurslid van de stichting Joods Westland en van het Genootschap Oud-Westland.

In 1945 bevrijdden de geallieerde troepen Nederland van de nazi’s, maar een kleine groep Nederlanders, de Joodse bevolking, ervoer deze bevrijding na hun terugkeer uit de kampen en de onderduik ‘anders’.

Fysieke bedreiging van joden was in het bevrijde Nederland niet meer aan de orde, maar andere symptomen van de Shoah (Holocaust) zagen we wel terug in de naoorlogse jaren.
Niet alleen bagatelliseerde men de oorlogservaringen van de teruggekeerde joden maar ook kleinering van de joodse gemeenschap was aan de orde van de dag. Het antisemitisme in woord en geschrift was zelfs heftiger dan voor 1940. Ook het beroven van joden vond nog steeds plaats, met medeweten van de Nederlandse overheid.

De Shoah (Holocaust) was met zijn deportaties en uitroeiing een uitslaande brand. Nadat in mei 1945 de vlammen waren gedoofd, bleef het echter nasmeulen, Een onheil dat prof. dr. Isaac Lipschits in 2001 aanduidde als de kleine ‘Shoah’.

Groenewegen belicht de verschillende facetten over de opvang van joden in het naoorlogse Nederland, waarbij hij niet pretendeert waardevrij, objectief of wetenschappelijk te zijn. De lezing is opgezet vanuit Joods perspectief en zoveel mogelijk toegespitst op het Westland in de periode 1930-1950.

De presentatie start om 14.00 uur en duurt zo’n 1,5 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunnen slechts 25 personen de presentatie bijwonen. Kosten zijn € 5,00 per persoon, en dat is inclusief een koffie of thee bij binnenkomst, maar exclusief een eventueel bezoek aan het museum. Aanmelden vooraf (inclusief betaling) is verplicht en dat kan via onderstaand formulier.