Nl

Privacy

PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS

De stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (hierna: Westlands Museum of museum) kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van het museum en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier aan het museum verstrekt.
Het museum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- een betaling

Waarom het museum gegevens nodig heeft

Het museum verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan het museum persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang het museum gegevens bewaart

Het museum bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Het museum verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van het museum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het museum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegeven inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Het museum zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op zo’n verzoek reageren.

Beveiligen

Het Westlands Museum neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door het museum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het museum via [email protected].


www.westlandsmuseum.nl is de website van het Westlands Museum. Het museum is als volgt te bereiken:
Adres: Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 41146525
Telefoon: 0174-621084
E-mailadres: [email protected]