Nl

We zoeken nieuwe tuinvrijwilligers

voor de maandag-, dinsdag- of vrijdagmorgen

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor in de historische tuin. De tuin is het pronkjuweel van ons museum en om dat zo te houden zijn ‘s ochtends vrijwilligers in de weer om te planten, te wieden, te telen en te oogsten. En ook het groen rondom wordt onderhouden.

Onder leiding van de tuinchef worden aan het begin van de ochtend de taken verdeeld, waarna de werkzaamheden alleen of in groepjes worden uitgevoerd. Gezelligheid is belangrijk, dus er wordt ruim tijd uitgetrokken voor een bakkie koffie.

Verdeeld over de week zijn zo’n 25 tuinvrijwilligers actief, maar met name voor de maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen zoeken we nu enkele verse krachten. Het vrijwilligerswerk betreft één vaste ochtend per week, maar mocht je bijvoorbeeld twee ochtenden willen komen, dan kan dat uiteraard ook. We starten rond 8.30 uur, hebben 10 uur koffiepauze en werken dan nog door tot rond 11.45 uur. Voor aanmelding of nadere informatie kan je contact opnemen met tuinchef Hans Broekhuizen: 06-53543893 of [email protected].