Nl

Schenking schilderij Viegers

Prachtig detail van het Heilige Geesthofje

Onze collectie schilderijen is uitgebreid met een werk van de bekende kunstschilder Ben Viegers (1886-1947). Het is een aantrekkelijk olieverfschilderij van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk. Het schilderij is aan het museum geschonken door een tweetal particulieren. Ook de Stichting Kunstmuseum Westland heeft een bijdrage geleverd. Na de verwerving op een veiling eind 2019 is het schilderij schoongemaakt en gerestaureerd door restauratieatelier Barbara Susijn uit Monster. Op zondag 8 maart heeft in het museum de overhandiging plaatsgevonden aan voorzitter Jan Prins.

Viegers werd in 1886 geboren in Den Haag. Hij volgde daar een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten. Van hem zijn verschillende werken bekend die in het Westland zijn gesitueerd. Hij is dan ook het grootste deel van zijn leven in deze regio werkzaam geweest. In 1938 verhuisde hij met zijn echtgenote van Den Haag naar Nunspeet, waar hij in 1947 overleed.