Nl

Reparatie dijkpad

Het museum is dicht en min of meer uitgestorven. Geen bezoekers en vrijwel geen vrijwilligers. Toch wordt er op kleine schaal gewerkt aan de toekomst. Zo worden de plannen uitgewerkt om tot een nieuwe tentoonstelling te komen die ingaat op de Tweede Wereldoorlog in het Westland. De opening staat gepland voor het weekend van 18 en 19 april, maar we zullen moeten afwachten of dat een haalbare kaart is.

Ook in de historische tuin zijn er beperkte activiteiten. Een aantal vrijwilligers is bezig het dijkpad te herstellen. Dat was er slecht aan toe, vooral doordat boomwortels onder het asfalt doorgroeien en dit omhoog drukken. Jan, Art en Aad hebben dit onder bezielende leiding van tuinchef Hans op een prachtige manier verbeterd, waardoor onze gasten straks weer over een mooi pad kunnen lopen. Mooi werk!