Nl

Provincie Zuid-Holland ondersteunt expo WO 2

Provincie Zuid-Holland ondersteunt expo WO 2

Dit jaar herdenken, vieren en koesteren we in heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Dit is een bijzonder moment. Ons museum zal daar op gepaste wijze aandacht aan schenken door middel van een grote expositie die van start gaat op zaterdag 18 april. Om deze tentoonstelling goed van de grond te krijgen is financiële ondersteuning gevraagd bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland. Wij zijn zeer content dat de provincie ons wil ondersteunen met een bedrag van maar liefst € 26.000. Samen met een eerder toegezegd bedrag van de gemeente/fonds 1818 en een eigen grote bijdrage kunnen wij nu dus groots uitpakken rondom dit thema.

De provincie Zuid-Holland heeft een totaal van € 600.000 toegekend aan 25 organisaties (zie #75jaarvrijheidzh). Vorige week zijn de subsidie-ontvangers op het Provinciehuis langs geweest om de 'cheque' in ontvangst te nemen. Namens het Westlands Museum kreeg voorzitter Jan Prins de cheque overhandigd. Uiteraard zijn wij de provincie (en daarmee alle provinciegenoten) zeer dankbaar voor deze ondersteuning.

Voorzitter Jan Prins van het Westlands Museum (2e van links) ontvangt de cheque uit handen van de 'ambassadeurs van de Vrijheid' (v.l.n.r.): Divano Dorder, Koos Karssen en Lennie Huizer.
Voorzitter Jan Prins van het Westlands Museum (2e van links) ontvangt de cheque uit handen van de 'ambassadeurs van de Vrijheid' (v.l.n.r.): Divano Dorder, Koos Karssen en Lennie Huizer.