Nl

Piet van der Hout overleden

Oud-tuinchef van ons museum

Wij ontvingen het droevige bericht dat oud-chef van de historische tuin van het museum, Piet van der Hout , op 27 maart 2023 op 79-jarige leeftijd is overleden. Piet was van 2003 tot en met 2009 tuinchef. Na zijn pensionering in 2009 is hij nog ruim tien jaar vrijwillige medewerker geweest in de museumtuin. Piet was zijn hele werkzame leven zelfstandig tuinder en heeft in zijn jeugd eind jaren '50 nog actief gewerkt met de historische teelten en teeltwijzen die het Westland groot gemaakt hebben. Piet heeft veel van zijn historische tuinbouwkennis kunnen overdragen aan de vrijwilligers van de museumtuin.

Piet was echter niet alleen tuinder. Hij was al van jongs af aan geïnteresseerd in geschiedenis en vooral archeologie. In 1970 werd hij actief als amateurarcheoloog nadat hij in de krant had gelezen over de vondst van oude fundamenten in Poeldijk van een gebouw uit de Romeinse tijd. De toenmalige streekhistoricus en –archeoloog M.C.M. van Adrichem had een oproep gedaan voor hulpkrachten, die bij de opgraving konden assisteren. Piet werd hierna de rechterhand en vooral technische uitvoerder van Van Adrichem. In de jaren daarna heeft hij bij tientallen opgravingen geholpen, o.a. bij de zeer grootschalige opgraving van kasteel Polanen in Monster.

Ton Immerzeel
oud-conservator