Nl

Historische naamplaat aan collectie toegevoegd

De historie van Herkenrath en De Fremery wordt zichtbaar

Onlangs werd op een veiling in de Verenigde Staten een koperen naamplaat aangeboden die eind 19de eeuw de gevel heeft gesierd van het handelshuis van James de Fremery in San Francisco. James de Fremery (1826-1899) was een ’s-Gravenzandse burgemeesterszoon en een zeer succesvolle emigrant naar de VS. De familie bewoonde villa Ouwendijck tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk. De plaquette van 50 bij 60 cm met opschrift ‘De Fremery en Co Importers’ is met steun van enkele sponsors aangekocht door de Stichting Kunstmuseum Westland en overgedragen aan voorzitter Jan Prins van het ons museum.

James de Fremery was 24 jaar oud toen hij in 1849 met enkele compagnons vertrok naar Californië, waar een jaar eerder goud gevonden was. Ze gingen er niet heen om goud te zoeken, maar om een handelshuis op te zetten. De allereerste verkoop betrof de steel van een pikhouweel. Binnen korte tijd kon James zich rekenen tot een van de meest succesvolle zakenmensen in de stad.
In 1853 trouwde hij in Monster met Virginie Herckenrath, de oudste dochter van Leon Herckenrath. De familie Herckenrath bewoonde de buitenplaats Geerbron aan de Herenstraat in Monster en was bevriend met de De Fremery’s. Leon Herckenrath was in 1818 als jongeman naar Charleston in het zuiden van de VS gereisd om er zijn geluk te beproeven. Hij is bekend van zijn geheime huwelijk met de onvrije kleurlinge Juliette McCormick de Magnan, waarmee hij en hun zes kinderen, onder wie Virginie, in 1835 naar Monster terugkeerde.
Na het huwelijk met Virginie reisde James de Fremery met haar terug naar San Fransico. Naast het drijven van een handelshuis in onder meer wijn, was James de oprichter van de Savings Union Bank of San Francisco, die later opging in de nog steeds bestaande Wells Fargo Bank. Ook bezat hij grote stukken land in wat later het stadshart van San Francisco zou worden. Hij was president van de plaatselijke Kamer van Koophandel, jarenlang consul voor Nederland en had grote zakelijke belangen in Amerikaanse ondernemingen. Op het laatst van zijn leven vestigde hij zich op Ouwendijck, waar hij zich onder meer bezighield met de Westlandse historie, zoals de beschrijving van historische oorkonden en de publicatie van de oudste brieven van ’s-Gravenzande.
De families De Fremery en Herckenrath hebben inmiddels ook buiten het Westland grote bekendheid gekregen vanwege het veelgelezen boek Fortuna’s kinderen, een transatlantische familiekroniek van Annejet van der Zijl. Zij, de familie Troost, bewoners van het huidige Ouwendijck, en enkele andere begunstigers uit het Westland hebben bijgedragen aan de aanschaf van de plaquette die ooit de gevel van het handelshuis van James de Fremery heeft gesierd.