Nl

Historisch boek Pieter de la Court van der Voort

Nu te zien vanwege 'Maand van de geschiedenis'

Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis hebben we een bijzondere tijdelijke toevoeging aan de tentoonstelling over botanische tekeningen:

‘Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden’.

Dit boek is in 1737 uitgebracht door Pieter de la Court van der Voort. Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) was een rijke Leidse lakenhandelaar. Daarnaast was hij kunstverzamelaar en tuinliefhebber. Hij had verschillende buitenplaatsen met prachtige tuinen, waaronder buitenplaats Allemansgeest in Voorschoten (nu Berbice). In 1700 bezocht hij paleis Versailles van Lodewijk XIV bij Parijs. Uit brieven blijkt dat hij zijn eigen tuinen in Voorschoten mooier vond. De buitenplaats had een oranjerie, schuitenhuis, boomgaarden, een ommuurde moestuin en meerdere leifruitmuren. Alles naar zijn eigen ontwerp.

Hij schreef een boek over de aanleg en de opzet van buitenplaatsen. Dit wordt nog steeds gezien als een standaardwerk in de Nederlandse tuin-geschiedenis. In 1737, twee jaar voor zijn dood, werd dit levenswerk gepubliceerd.

Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis heeft het Westlands Museum - als aanvulling op de tentoonstelling ‘Natuur in detail’ met botanische kunst van Anita Walsmit Sachs - een prachtige uitgave van het boek geleend van een Westlandse verzamelaar. Deze is te zien in de expositieruimte.