Nl

Een 'Van Heel' toegevoegd aan collectie

Schilderij uit 1956: Winter Westland

Sinds deze week zijn we een prachtig schilderij rijker: ‘Winter Westland’ van Jan van Heel (1898 - 1990). Het bijzondere schilderij toont een Westlands landschap met kassen in de winter. Het schilderij uit 1956 kon aangekocht worden met steun van Beheersstichting Loswal “De Bonnen” en enkele particuliere gulle gevers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met degenen die de aankoop mogelijk hebben gemaakt, is het schilderij overhandigd.

Kunst en het Westlands Museum

Kunst is een mooie manier om de Westlandse tuin- en streekhistorie te verbeelden. Kunst willen we daarom - waar mogelijk - een integraal onderdeel van de presentaties laten zijn. En daarom zijn we bezig om een representatieve kunstcollectie op te bouwen met voor het Westland relevant werk. Het schilderij ‘Winter Westland’ is daar een mooi voorbeeld van. Het schilderij verbeeldt een typisch Westlands tafereel door een vooraanstaand Nederlands schilder. Het werk van Jan van Heel bevindt zich in internationale collecties, maar ook in diverse topmusea in Nederland. Het werk van Van Heel balanceert vaak bewust tussen abstract en figuratief, zoals goed te zien is op het schilderij ‘Winter Westland’. Hij was een vertegenwoordiger van de Nieuwe Haagse School, een beweging in de beeldende kunst in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw. In dit schilderij met Westlandse kassen gebruikte hij naast wit-tinten voor de sneeuw, ook een warm grijsachtig ‘vergeten blauw’ zoals hij het zelf noemde.

Met de aankoop blijft het schilderij behouden voor het Westland. Het is vanaf nu te bewonderen in de foyer van ons museum.